Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
čajka dvaja gril party I gril party II iný svet iskra nádeje krmenie hladných stvorení maškarný ples melódia večera nočný predaj obchod pri mori podvečer v raji pohľad dieťaťa pohľad do budúcnosti pomocníčka porozovatelia trio usmieval sa už nie sme tam v náručí večerné čajky západ gallery flash lightboxby VisualLightBox.com v5.9
 

 

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

...ešte vládze... kačka kostol pod krížom kríž na nebi ľúbim Ťa ľudia na Mare Mara na lanovke navždy spolu obručky prestávka silueta turista vianočný stromček zimná púšť zubaté pobrežie gallery flash lightboxby VisualLightBox.com v5.9
 

 

 

 

 

Cyklus „Rajská záhrada“

     Cyklus rajská záhrada je rozdelený do dvoch celkov. Prvý celok je venovaný ľuďom, ktorí celý rok čakajú na leto a druhý celok patrí milovníkom zimy.

     Videne ľudského oka je rozmanité. Pocit je to, čo je rozmanité tiež a práve pomocou týchto fotografií chcem príjemným pocitom dať zelenú.  

 

D´Ela, august - september 2009